Új Széchenyi Terv technológia fejlesztés kiírása

 Eszközbeszerzés az Új Magyarország Széchenyi Terv keretében

Pályázatok Pályázat készítés Keresés Szolgáltatások Hírek Minőségügy Üzleti terv Informatika Partnerek Rólunk


E-mail:
Jelszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez! Az információ pénz, íratkozz fel hát most vállalkozás fejlesztési hírlevelünkre, amíg ingyen adjuk....
Neve: 
Email:
Kulcsszó:
beállít
rss
1146 Budapest,
Hungária körút 137.
Fax: +36-1-9200-096
Tel.: +36-1-9200-095
Email: info@tenderekhaza.hu

Mikro-,kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése (Felfüggesztve!)

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
és
Közép-Magyarországi Operatív Program

Mikro-,kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz

Kódszám:
GOP-2011-2.1.1/A
KMOP-2011-1.2.1/A

2012.06.18-val felfüggesztésre került.


A.    ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások.
Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait. A munkahelyek jelentős részét ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük tekintetében ne legyenek lemaradva nagyobb társaikhoz képest.
Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő-és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival. Ehhez korszerű gyártási eszközökre, korszerű számítógépparkra, minden igényt kielégítő szoftverekre és jól mőködő információs technológiára van szükségük.
Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon.

A.2.    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA
A GOP-2011-2.1.1/A pályázati konstrukció esetében:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 Mrd forint a 2011-13. évekre.
A támogatott pályázatok várható száma a 2011-13. években: 3000-4500 db.

A KMOP-2011-1.2.1/A pályázati konstrukció esetében:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 Mrd forint a 2011-13. évekre.
A támogatott pályázatok várható száma a 2011-13. évben: 160-800 db.
A.3.    TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 20 millió Ft, de maximum az A4. pontban meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.
A.4.    TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A GOP-2011-2.2.1/A pályázati konstrukció esetében:
Az összes elszámolható költség maximum 40%-a

A KMOP-2011-1.2.1/A pályázati konstrukció esetében:
Az összes elszámolható költség maximum 35%-a,
Budapesten
c)    20%-a kis- és középvállalkozások esetében
d)    30%-a mikrovállalkozások esetében


A.5.    KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
a)    A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)
Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év (2010) éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
ÉS
b)    A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora,) növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

Szb + (T * 5%) < (Sz1 + Sz2)/2

VAGY

c)    A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora) növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

Szb * 105%< (Sz1 + Sz2)/2

Ahol:
Szb: Személyi jellegű ráfordítás a pályázat beadását megelőző lezárt üzleti évben
Sz1: Személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 1. lezárt üzleti évben
Sz2: Személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben
T: megítélt támogatás összege

A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét követő 2. üzleti év végét követően kerül ellenőrzésre.

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges.

B.    PÁLYÁZÓK KÖRE
B.1.    JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. pontjából:
a)    jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b)    jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c)    SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
d)    szövetkezetek 

A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
B.2.    PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK
Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik az előző naptári évi jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), utolsó összevont (konszolidált) beszámolóval, ennek hiányában éves beszámolóval vagy egyszerűsített éves beszámolóval (mérleg, eredménykimutatás), akkor az azt megelőző naptári évi adatokat kell figyelembe venni.

Nem nyújtható a támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.1. „Adminisztratív korlátozások” és B.3.3. „Kockázati szempontok” fejezeteiben foglaltaknak.
Továbbá GOP-2011-2.1.1/A pályázati konstrukció esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: GOP)
GOP-2011-2.1.1/A,
GOP-2011-2.1.1/M,
GOP-2011-2.1.1/B,
GOP-2011-2.1.3
pályázati kiírások keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása az adott naptári évben ezen pályázati kiírások keretében már részesült támogatásban.
Továbbá KMOP-2011-1.2.1/A pályázati konstrukció esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: GOP)
KMOP-2011-1.2.1/A,
KMOP-2011-1.2.1/M,
KMOP-2011-1.2.1/B,
pályázati kiírások keretében már részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázati kiírások keretében már részesült támogatásban.
A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.
Amennyiben a pályázó a felsorolt kiírások közül több kiírásra is nyújt be pályázatot, az a pályázata nyer támogatást, amely esetében leghamarabb születik támogatói döntés, a többi pályázata automatikusan elutasításra kerül.
B.3.     PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
Nem nyújtható a támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.2. „Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek” fejezetében foglaltaknak:
Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,:
a)    aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, vagy;
b)    aki vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét.
B.4.    A PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGE (IPARÁG)
A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve az agrárvállalkozásokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.2.1. b) pont szerint.
C.    A PÁLYÁZAT TARTALMA
C.1.    TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a)    Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának a C.1.2.2. fejezet szerint
b)    Információs technológia-fejlesztés a C.1.2.4. a) és b) pont szerint
C.2.    ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
A Pályázati Felhívás keretében az alábbi költségek számolhatóak el a GOP Részletes Pályázati Útmutató hivatkozott pontjaiban foglalt részletes szabályok figyelembevételével:

Költség típusa    A GOP Részletes Pályázati Útmutató vonatkozó része
a)    Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz vételára    C.2.2.2. aa) pontja és az X. számú mellékletben megadott VTSZ lista alapján
b)    Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver vételára    C.2.2.2. fa) pontja és az X. számú megadott VTSZ lista alapján.
c)    Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek vételára    C.2.4.2. bf) pontja és az IX. számú megadott TESZOR lista alapján

A projekthez kapcsolódóan az ÁFA levonhatóságát érintő szabályokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.3. „Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos előírások” pontja tartalmazza.
C.3.    NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
A pályázati kiírás keretében nem elszámolható semmilyen a C.2. fejezetben nem szereplő költség, figyelemmel a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.3., C.4.1., C.4.3. és C.4.6. pontjában foglalt korlátozásokra.

Amennyiben a benyújtott pályázat nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett támogatás odaítélésére nincs lehetőség, ebben az esetben a pályázat elutasításra kerül.
C.4.    PROJEKT IPARÁGI KORLÁTOZÁSA
Jelen Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alább hivatkozott pontjai szerinti iparági korlátozások állnak fenn:
a)    C.5.1. Mezőgazdasági termékek: mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek nem támogathatóak.
b)    C.5.3. Érzékeny ágazatok: nem támogathatóak az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat
c)    C.5.4. GOP-ROP lehatárolás: nem támogatható turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése.
C.5.    PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

A GOP-2011-2.1.1/A pályázati konstrukció esetében:
Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A KMOP-2011-1.2.1/A pályázati konstrukció esetében:
Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható.
 
Amennyiben a támogatásból megvalósított informatikai fejlesztést a saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén üzemelteti, akkor a megvalósítás helyszíne az üzemeltetés helyszíne, minden más esetben (pl. szerverpark, hosting) a pályázó székhelye minősül a megvalósítás helyszínének.
Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.
Nem támogathatóak a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.5.1 pontjában foglalt korlátozással érintett projektek.
A GOP-2011-2.1.1/A pályázati konstrukció esetében:
A pályázati kiírás keretében kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú mellékletében felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni.

A KMOP-2011-1.2.1/A pályázati konstrukció esetében:
A pályázati kiírás keretében kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutató XIII. számú mellékletében felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni.


Kapcsolódó tartalom a Vállalkozás fejlesztési portálon:

Van esélyem pályázni?
Jó lenne tudni a pályázata elkészítése előtt, hogy milyen esélyekkel indulhatna rajta?

Kiemelt információk és aktualitások

Elindultak az első KKV-fejlesztési pályázatok!

Induljon a Tenderek Háza P. T. Központ Kft. szakértő csapatával az új Széchenyi 2020 program pályázatain! Kollégáink több száz nyertes pályázattal a hátuk mögött, készséggel állnak rendelkezésére. tel: 061 920 0096, +36 20 665 8717Itt az utolsó óriási lehetőség!

Több ezer cég is új gépeket és informatikai eszközöket vehet, vagy termelő üzemet építhet abból az új EU-s pályázatból, amelyet a napokban jelentettek be és jövő január végétől nyílik meg. Ez már a s...


További hirek
IKOP

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.


Összes szakszó