Innováció a fogászatban

 Innováció a fogászatban

Pályázatok Pályázat készítés Keresés Szolgáltatások Hírek Minőségügy Üzleti terv Informatika Partnerek Rólunk


E-mail:
Jelszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez! Az információ pénz, íratkozz fel hát most vállalkozás fejlesztési hírlevelünkre, amíg ingyen adjuk....
Neve: 
Email:
Kulcsszó:
beállít
rss
1146 Budapest,
Hungária körút 137.
Fax: +36-1-9200-096
Tel.: +36-1-9200-095
Email: info@tenderekhaza.hu

Innováció a fogászatban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
és
Közép-Magyarországi Operatív Program


Innováció a fogászatban

tárgyú pályázathoz

Kódszám:

GOP-2011-1.3.1/F
KMOP-2011-1.1.4/F

A.    ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
Magyarországon egyre nő az orvosi szolgáltatásokra alapozott turizmus szerepe: a fogászati turizmusban kifejezetten jól pozícionáltak vagyunk, (pl. jelenleg még európai piacvezető Magyarország az európai piac közel 40%-ával). Az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) szakértői szerint Magyarország piacvezető Európa határokon átnyúló fogászati szolgáltatások piacán, és kiemelkedően teljesít a fogászati implantátumok beültetésének tekintetében is.
Az orvosi szolgáltatásokra épülő egészségturisztika szolgáltatások közül egyedülálló módon, önerejükből európai piacvezető pozíciót értek el azok a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek az elmúlt évtizedben Magyarországot piacvezetővé tették.
Az európai árversenyben kialakított vezető hely azonban csak olyan szolgáltatási minőséget szabályozó körülmények között lesz hosszútávon megőrizhető, amely a szolgáltatást igénybevevők számára – ország-képet is meghatározó – garanciát tud biztosítani. Ezt gazdasági folyamatokat szervező intézményekkel lehet elérni, mely intézmények nem a már kialakult piaci mechanizmusokat szabályozzák, hanem a már kialakult piaci mechanizmusokat finomítják, a hazai szolgáltató szektor szereplőinek fejlesztése mellett, azok bevonásával, hálózatba kapcsolásával. Az innováció egyik alapja ugyanis a hálózatba szerveződöttek laza, üzleti szövetsége, mely önmagától beindítja a harmonizált kapcsolatrendszerben a szolgáltatásfejlesztést, a piac közösségi megoldásokon keresztüli elérését.
Magyarországon az egészségügyi szolgáltatásokra épülő turizmus szerepe is folyamatosan növekszik (pl. fogászati turizmus) és a küldő országok köre is folyamatosan szélesedik. A legfőbb húzóerő a hazánk által garantált, kiemelkedően jó ár-érték arány.
A KSH felmérése alapján a turisztikai céllal érkező külföldi látogatók egészségmegőrzésre és orvosi kezelésekre mintegy 83,6 Mrd Ft-ot költenek, ami megoszlik a turisztikai és az egészségügyi szolgáltatók (fog - és egyéb orvosok/ egészségügyi intézmények) között. A bécsi egyetem saját kutatói által elvégzett felmérése szerint, hazánkba közel 120 ezer fő turista érkezik, célzottan, fogászati kezelésekre. A külföldi betegekkel foglalkozó fogászatok 2009-es mérlegadatai szerint a cca. 500 fogászat 55 milliárd forint forgalmat bonyolított.
Az elmúlt évek tendenciájaként Magyarország az orvosi szolgáltatások bizonyos – nem sürgősségi esetben végzett – orvosi, egészségügyi területein ma igen jól pozícionált, így az egyes szegmensekben (pl. fogászat, esztétikai sebészet) – Európában – meglévő, már elért eredményeinket meg kell tartanunk és a kapcsolódó területeket fejlesztenünk kell. Ezen belül is kiemelkedő jelentőségűek a fogászati szolgáltatások, melyek az összes magas szintű orvosi szolgáltatáshoz kapcsolódó egészségturisztikai bevételeinek a közel 90%-át biztosítják.

A gazdasági növekedés ösztönzését tartja szem előtt az Európai Bizottság a 2013 utáni időszakra vonatkozó egészségügyi és fogyasztóvédelmi keretprogramjaival is. Az elsősorban a tagállamok munkáját, nemzeti erőfeszítéseit támogató egészségügyi program célkitűzései közé tartozik az innovatív és fenntartható egészségügyi rendszerek megvalósítása.

A.1.    A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA
Az Új Széchenyi Terv esetében kitörési pont a Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program, és a 1112/2011. (IV. 27.) Korm. Határozat alapján ezen belül is kiemelten hangsúlyos a fogászati ipar.
A Magyar Kormány célja az eredményeink megőrzése mellett olyan egyedi innovációs program megvalósítása, mely a multiplikátor hatása végett a következő 5 évben a jelentős foglalkoztatási hatás mellett hálózati típusú együttműködést generál a kkv szektorban, egységesített ágazati sztenderdjein keresztül működési biztonságot nyújt mind a páciensnek, mind a szolgáltatónak, optimalizált működési környezettel növeli az adózási fegyelmet, mely lehetőséget ad a felnőttképzés, a technológia- és a piacfejlesztés területein a regionális, majd globális szolgáltató centrumainak megteremtésére.

A kiemelt szakpolitikai célnak megfelelően a jelen pályázati kiírás célja a fogászati ágazatban működő innovatív vállalkozások fejlesztése korszerű, magas értéket képviselő, szolgáltatások, technológiák kidolgozása és piaci bevezetése révén.
A.2.    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA
A.2.1.    A GOP-2011-1.3.1/F pályázati kiírás esetében:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint a 2012-13. évekre.
A támogatott pályázatok várható száma a 2012-13. évben: 100-140 db.
A.2.2.    A KMOP-2011-1.1.4/F pályázati kiírás esetében:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 500 millió forint a 2012-13. évekre.
A támogatott pályázatok várható száma a 2012-13. években: 40-60 db.
A.3.    TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3.000.000 Ft, maximum 30.000.000 Ft, budapesti megvalósítási helyszín esetén maximum 20 millió Ft,  de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.
A.4.    TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltak irányadóak. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati Felhívás a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat állapíthat meg!

Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 65%-a.
A.5.    KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
Legalább egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a jelen Pályázati Felhívásban az A.5.1. pontjában foglalt feltételt és az A.5.2. a) vagy b) pontjaiban foglalt feltételek valamelyikét, és az A.5.3. pontban foglalt feltételeket együttesen kell vállalni.
Egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a jelen Pályázati Felhívás A.5.3. és A.5.4. pontjában foglalt feltételeket kell együttesen vállalni.
A vállalások teljesülése a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti év végét követően kerül ellenőrzésre.
A.5.1.    Létszámtartás
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)

Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
A.5.2.    Személyi jellegű ráfordítás
a)    A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora) növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

Szb + (T * 0,05)≤ (Sz1 + Sz2)/2

VAGY

b)    A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora) növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

Szb * 1,05≤ (Sz1 + Sz2)/2

Ahol:
Szb: Személyi jellegű ráfordítás a pályázat beadását megelőző lezárt üzleti évben
Sz1: Személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 1. lezárt üzleti évben
Sz2: Személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben
T: megítélt támogatás összege
A.5.3.    Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Programban való részvétel
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben tagként részt vesz a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Programban.
A.5.4.    Munkahelyteremtés
Egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezéséig legalább 3 új munkahelyet teremt, továbbá a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet 3 fő alá.
A.6.    A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Gazdaságfejlesztési Operatív Program
vagy
Közép-Magyarországi Operatív Program
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)
1539 Budapest, Postafiók 684.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1864 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést kell feltüntetni.

Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (GOP-2011-1.3.1/F vagy KMOP-2011-1.1.4/F), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon talál.

Telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető:

Ügyfélszolgálat    Cím    Telefonon (kék szám)    E-mailen
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség    1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
    +36-40-638-638    ujszechenyiterv@nfu.gov.hu

A pályázatok benyújtása 2012. január 16. napjától 2013. március 31. napjáig lehetséges.
B.    PÁLYÁZÓK KÖRE
B.1.    JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY
a)    Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:
aa)    kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, 
ab)    kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
ac)    SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
ad)    szövetkezetek.

b)    A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
c)    Amennyiben a pályázó nem rendelkezik lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a projekt benyújtását megelőző hónapban állományi létszáma legalább egy fő volt.
B.2.    PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak,

a)    amelyek megfelelnek a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.1. „Adminisztratív korlátozások” és B.3.3. „Kockázati szempontok” fejezeteiben foglaltaknak.
b)    amelyek estében a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján a műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár közép- vagy felsőfokú végzettségű, legalább napi 4 órában foglalkoztatott munkavállalók aránya az átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva legalább 20%,
c)    Hozzáadott érték:
ca)    amelyek esetében tejes a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az egy főre eső hozzáadott érték (adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség + értékcsökkenési leírás + személyi jellegű ráfordítások)/létszám) elérte a 2.000.000 Ft-ot.
cb)    egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év valamelyikében legalább egy alkalommal az egy főre eső hozzáadott érték (adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség + értékcsökkenési leírás + személyi jellegű ráfordítások)/létszám) eléri a 2.000.000 Ft-ot.
d)    a pályázat benyújtását megelőző teljes üzleti évben (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a hatályos cégkivonat alapján)
da)    a tevékenységi körében folyamatosan szerepelt a TEÁOR ’08 szerint 86.23, 86.90 vagy 32.50 valamelyike,
db)    a vállalkozás tevékenysége egyértelműen kapcsolódik a fogászati ágazathoz,
dc)    továbbá a fejlesztendő tevékenység szintén a da) és db) pontok szerinti tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik
dd)    és a pályázat benyújtását megelőző teljes üzleti évben (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a hatályos működési engedély alapján) a vállalkozás működési engedélye rendelkezik a 13-as csoportba vagy GYS5 csoportba tartozó szakmai egészségügyi kóddal.
e)    amelyek a Magyar Kormány és az Orvosi Turizmus Iroda Zrt. között létrejött megállapodás alapján indított Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Programban tagként regisztráltak.
f)    amelyek vállalják, hogy a vállalkozásban alkalmazzák a 110502001T azonosító alatt műjegyzékbe vett fogászati turizmus fejlesztési know-how licence szerinti ismereteket.

A KMOP-2011-1.1.4/F pályázati kiírás esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2011-1.1.4/F pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban.
A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.
B.3.     PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
a)    Nem nyújtható a támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.2. „Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek” fejezetében foglaltaknak.
b)    Egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely jelen projektjének az igényelt támogatás összege meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét.
B.4.    A PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGE (IPARÁG)
A pályázati kiírásra olyan vállalkozások pályázhatnak, amelynek érvényes működési engedélye rendelkezik a 13-as csoportba vagy GYS5 csoportba tartozó szakmai egészségügyi kóddal és az utolsó teljes (365 napot jelentő), lezárt üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevételének legalább 50%-a a TEÁOR ’08 szerint 86.23, 86.90 vagy 32.50 valamelyikéhez kapcsolódó fogászati ágazathoz kapcsolódó tevékenységekből származik.
A pályázó tevékenységéhez kapcsolódó korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.2. fejezetében foglaltak irányadók.
C.    A PÁLYÁZAT TARTALMA
C.1.    TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a)    Munkatársak alkalmazása a C.1.3.1. fejezet szerint
b)    Eszközbeszerzés a C.1.3.2. fejezet szerint
c)    Információs technológia-fejlesztés a C.1.3.4. a) és az egyedi szoftver kivételével a C.1.3.4. b) pont szerint
d)    Piacra jutás támogatása a C.1.3.5. fejezet szerint,
e)    Tanácsadás igénybe vétele a fogászati ágazathoz kapcsolódó innovációs eredmények adaptálása céljából a C.1.3.7. fejezet szerint,
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a támogatáshoz kapcsolódóan képzési igény merül fel a vállalkozásnál (például szükséges a dolgozókat a beszerzett új gép használatára felkészíteni, új munkaerőt kell felvenni, és be kell tanítani, stb.), úgy a képzési költséghez és a képzéshez szükséges bizonyos szolgáltatások (utazási-, szállásköltség) biztosításához támogatás igényelhető a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.1.3. A munkahelyi képzések támogatása projekt keretében. Támogatható képzések: szakmai, idegen nyelvi, informatikai, számítástechnikai, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó pályázati felhívás megtalálható a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon.
C.2.    ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
A Pályázati Felhívás keretében az alábbi költségek számolhatóak el a GOP Részletes Pályázati Útmutató hivatkozott pontjaiban foglalt részletes szabályok figyelembevételével:

Költség típusa
    A GOP Részletes Pályázati Útmutató vonatkozó része
a)    Csekély összegű támogatásként    D.1.3. fejezet alapján
aa)    Orvosi közép- vagy felsőfokú végzettségű, fogtechnikus szakvégzettségű, mesteroklevéllel rendelkező fogtechnikus szakvégzettségű munkatárs(ak) legfeljebb 6 havi bérköltsége     C.2.1.3. fejezet alapján
ab)    Tárgyi eszköz beszerzése, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése a jelen pályázati felhívás VII. számú melléklete szerint.    C.2.2.3. a), c) és d) pont alapján
ac)    Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver vételára    C.2.2.3. fa) és aa) alpontjai alapján.
ad)    Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek vételára (maximum a projekt összes elszámolható költségének 25%-áig)    C.2.4.3. ag) alpontja alapján az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével
ae)    Piacra jutás, online marketing tevékenység (legfeljebb 500 000 Ft összeg erejéig)    C.2.5.3. a) pontja alapján
af)    Tanácsadás igénybevétele a fogászati ágazathoz kapcsolódó innovációs eredmények adaptálása céljából    C.2.5.3. c) pontja alapján

A jelen pályázati felhívás VII. sz. mellékleteként megtalálható az elszámolható eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A pályázat keretében csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.

A projekthez kapcsolódóan az ÁFA levonhatóságát érintő szabályokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.3. „Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos előírások” pontja tartalmazza.
C.3.    NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
A pályázati kiírás keretében nem elszámolható semmilyen a jelen Pályázati Felhívás C.2. pontjában nem szereplő költség, figyelemmel a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.3., és C.4. fejezetében foglalt korlátozásokra.
C.4.    PROJEKT IPARÁGI KORLÁTOZÁSA
A projektre vonatkozó iparági korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.5. fejezetében foglaltak irányadók.
C.5.    PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
Hardver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.
C.5.1.    A GOP-2011-1.3.1/F pályázati kiírás esetében:
Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
C.5.2.    A KMOP-2011-1.1.4/F pályázati kiírás esetében:
Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható.
C.6.    A PROJEKT MEGKEZDÉSE
A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a pályázó saját felelősségére megkezdhető.
Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a pályázat benyújtását megelőzően sor került, a pályázat elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül.
A projekt a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.7. „A projekt megkezdése” fejezetben foglaltak szerint kezdhető meg, a megkezdés időpontját a különböző projektelemek vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.7.1. „Megkezdettség” fejezete szabályozza.
C.7.    A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül.
A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2014. március 31.
A projekt fizikai befejezésére vonatkozó részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.1. fejezete tartalmazza.
C.8.    FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. évig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.
A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.2. és E.3. fejezeteiben foglaltak irányadóak.
C.9.    EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN
A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.8. fejezetben foglaltak irányadóak, továbbá:

a)    A jelen pályázati felhívás C.2. ab) pontja szerinti tárgyi eszközök beszerzése esetében az árajánlatot adó, szállító vállalkozás vonatkozásában az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:
aa)    Az adott termék vonatkozásában kereskedői vagy gyártói státuszban van;
ab)    Rendelkezik legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel;
ac)    a pályázat beadását megelőző teljes, lezárt üzleti évben az értékesítésből származó árbevétele elérte a jelen projektbe beszállításra kerülő eszköz értékének legalább kétszeresét;
ad)    rendelkezik dedikált szerviz-szolgáltatással Magyarország területén;
ae)    rendelkezik saját honlappal, amelyen elérhetőek a gyártott/forgalmazott, és a jelen projekt keretében beszerezni tervezett eszközök.
b)    Ha több szállító kerül kiválasztásra, akkor minden szállítónak egyénileg kell az a) pontban foglalt feltételeknek megfelelni.
c)    Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a pályázat nincs összhangban a pályázati kiírás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a pályázat nem megfelelő kidolgozottsága; a pályázó székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)
d)    A pályázatkezelés és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a b) pontban foglaltaknak megfelelően a pályázat elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti.
Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:
da)    ha a pályázó, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
db)    a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére,
dc)    a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,
dd)    pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik.
D.    PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
D.1.    TÁMOGATÁS FORMÁJA
A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.1.3. „Csekély összegű támogatás” fejezete szerint.
D.2.    ÖNRÉSZ
A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.3. fejezetben foglaltak irányadóak.
A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
D.3.    EGYÉB PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Jelen kiírás keretében nem releváns.
D.4.    BIZTOSÍTÉKOK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében a pályázónak a megvalósítás és a fenntartási időszakra nem szükséges biztosítékot nyújtania.
D.5.    ELŐLEG IGÉNYLÉSE
Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 25% előleg igényelhető. Az előlegigénylés részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.5. fejezete irányadó.
Egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében előleg igénylésére nincs lehetőség.
E.    NYOMONKÖVETÉS
A kedvezményezett a megvalósítás és a fenntartás időszakában adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról.
A monitoring adatszolgáltatás és a jelentéstétel részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.5. és F.7. fejezetben foglaltak irányadóak.

Mutató neve    Mérték-egység    Mutató (indikátor) forrása    Adatszolgáltatás jellege
Személyi jellegű ráfordítások    Ft    Éves beszámoló/SZJA bevallás    Kötelező vállaláshoz kapcsolódik
Átlagos statisztikai állományi létszám     Fő    Számított mutató, az alábbi mutatók alapján:
Átlagos statisztikai állományi létszám – nő
Átlagos statisztikai állományi létszám – férfi    Kötelező vállaláshoz kapcsolódik
Átlagos statisztikai állományi létszám – nő    Fő    NAV (APEH) adóbevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala  vagy belső munkaügyi nyilvántartás a Részletes Pályázati Útmutató G. fejezet n) pontjának megfelelően
    Tájékoztató monitoring mutató (indikátor)
Átlagos statisztikai állományi létszám – férfi    Fő        Tájékoztató monitoring mutató (indikátor)
Átlagos statisztikai állományi létszám – roma    Fő        Tájékoztató monitoring mutató (indikátor)
Átlagos statisztikai állományi létszám – fogyatékos    Fő        Tájékoztató monitoring mutató (indikátor)
Átlagos statisztikai állományi létszám – K+F férfi     Fő        Tájékoztató monitoring mutató (indikátor)
Átlagos statisztikai állományi létszám – K+F nő    Fő        Tájékoztató monitoring mutató (indikátor)
EPO bejelentések száma    Db    MSZH    Tájékoztató monitoring mutató (indikátor)
F.    PÁLYÁZATKEZELÉS
F.1.    PROJEKTKIVÁLASZTÁS
A projektkiválasztásra vonatkozó részletes szabályokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.4. fejezete tartalmazza.
F.1.1.    Eljárásrend
A pályázatok értékelése és elbírálása a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.3.1. fejezete szerint könnyített elbírálású támogatás eljárásrendjében történik.
A kiválasztási folyamat során a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.4.3. fejezete szerint van lehetőség hiánypótlásra.
A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig.
F.1.2.    Kiválasztási kritériumok
Támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyen megfelelnek a jelen Pályázati felhívás A, B, C, D, F és G pontjaiban foglalt feltételeknek.
Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfelel, a rendelkezésre álló keret mértékéig támogatásban részesül.
Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel meg a pályázó vagy a projekt.
F.2.    KIFOGÁSKEZELÉS
A pályázó a pályázat benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt a közreműködő szervezet döntése ellen a közreműködő szervezetnél az NFÜ-nek címzett, az NFÜ döntése ellen az NFÜ-nél a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a felhívásba, illetve a támogatói okiratba ütközik.

A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legfeljebb a kifogásolt intézkedéstől számított 60 napon belül egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség.

A kifogások kezelésének részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.8. fejezete irányadó.
F.3.    A TÁMOGATÓI OKIRAT
A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.5. fejezetben foglaltak irányadóak.
F.4.    A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, FINANSZÍROZÁS
A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.6. fejezetben foglaltak irányadóak.
Amennyiben a megítélt támogatás összege meghaladja az 5 millió Ft-ot, a támogatás igénybevétele utólag, teljesítmény- és forrásarányosan történhet, összesen maximum két alkalommal legkésőbb a jelen Pályázati Felhívás C.7. pontjában előírt végső időpontig.
Amennyiben a megítélt támogatás összege nem haladja meg az 5 millió Ft-ot, vagy a vállalkozás nem rendelkezik egy teljes lezárt üzleti évvel, a kedvezményezett a támogatással egy összegben, a projekt fizikai befejezését követően számolhat el.
F.5.    HELYSZÍNI SZEMLE ÉS ELLENŐRZÉSEK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!
A pályázó/kedvezményezett köteles a helyszíni szemlét (előellenőrzést), illetve a helyszíni ellenőrzést tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni.
A helyszíni ellenőrzések részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.10. fejezetben foglaltak irányadóak.
F.6.    TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából  vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.
Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.
G.    A PÁLYÁZÓ ÁLTAL CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
Az egyes csatolandó dokumentumokra vonatkozó részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetben foglaltak irányadóak.

Pályázathoz csatolandó dokumentum megnevezése    Megjegyzés
1.    Jogi státusz igazolása egyéni vállalkozó esetében    A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének a) pontjában foglaltak szerint
2.    Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló, vagy SZJA bevallás, amennyiben az nem került feltöltésre a www.e-beszamolo.kim.gov.hu oldalra, és a közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum    A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének b-c) pontjában foglaltak szerint
3.    Árajánlat     A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének e) pontjában foglaltak szerint
4.    A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya/vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta    A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének f) pontjában foglaltak szerint
5.    A pályázat beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak (APEH-nak) kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala, vagy belső munkaügyi nyilvántartás    A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének d) pontjában foglaltak szerint
6.    Igazolás az önrész rendelkezésre állásáról    A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének m) pontjában foglaltak szerint:
Számlapénz, bankbetét, értékpapír esetében banki igazolás másolat
Bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, tőkeemelés, zárt végű pénzügyi lízing esetében a kölcsönszerződés eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolata
és tagi kölcsön, magánkölcsön esetén  banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat
7.    Igazolás a Fogászati Turizmus Programba történt regisztrációról    Igazolás a Magyar Fogászati Turizmus Zrt-től
8.    Működési engedély     A fogászati, fogtechnikusi tevékenységre vonatkozó működési engedély másolata.
9.    Szállítói nyilatkozat    Cégszerűen aláírt nyilatkozat a jelen Felhívás G. fejezet VIII. pontjának megfelelően, amely alátámasztja, hogy az árajánlat adója megfelel a jelen Felhívás C.9. a) pontjában foglaltaknak.

H.    A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI
A mellékletek megtalálhatóak külön dokumentumban a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon.

I.    Projekt adatlap
II.    Segédlet a Projekt adatlap kitöltéséhez (kitöltési útmutató)
III.    Támogatói Okirat minta
IV.    GOP Részletes Pályázati Útmutató
V.    Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz - GOP-2011-1.3.1/F és KMOP-2011-1.1.4/F
VI.    Monitoring és Helyszíni Ellenőrzési Tájékoztató a GOP-2011-1.3.1/F és KMOP-2011-1.1.4/F jelű pályázatokra vonatkozóan
VII.    VTSZ lista
VIII.    Szállítói nyilatkozat minta


Van esélyem pályázni?
Jó lenne tudni a pályázata elkészítése előtt, hogy milyen esélyekkel indulhatna rajta?

Kiemelt információk és aktualitások

Elindultak az első KKV-fejlesztési pályázatok!

Induljon a Tenderek Háza P. T. Központ Kft. szakértő csapatával az új Széchenyi 2020 program pályázatain! Kollégáink több száz nyertes pályázattal a hátuk mögött, készséggel állnak rendelkezésére. tel: 061 920 0096, +36 20 665 8717Itt az utolsó óriási lehetőség!

Több ezer cég is új gépeket és informatikai eszközöket vehet, vagy termelő üzemet építhet abból az új EU-s pályázatból, amelyet a napokban jelentettek be és jövő január végétől nyílik meg. Ez már a s...


További hirek
Irányító Hatóság (IH)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kijelölt szervezeti egysége, melynek feladata a felelősségi körébe tartozó operatív program(ok) stratégiai irányítása, a program végrehajtásának felügyelete és szabályszerűségének biztosítása.


Összes szakszó